પોપ સ્ટાર રિહાનાએ હાર્પર બજાર મેગેઝિન માટે કરાવ્યું વિન્ટેજ ફોટોશૂટ

0
21

1. પોપ સ્ટાર રિહાનાએ હાર્પર બજાર મેગેઝિન માટે કરાવ્યું વિન...

પોપસ્ટાર રિહાનાએ હાર્પર બઝાર મેગેઝિનના માટે વિન્ટેજ ફોટોશૂટ કરાવ્યું છે.

2. પોપ સ્ટાર રિહાનાએ હાર્પર બજાર મેગેઝિન માટે કરાવ્યું વિન...

આ ફોટોશૂટમાં તે વિન્ટેજ વિમાનની ઉપર ઉભી રહેલી છે. તેમણે બોલ્ડ ડ્રેસ સાથે શુઝ પહેર્યા હતા.

3. પોપ સ્ટાર રિહાનાએ હાર્પર બજાર મેગેઝિન માટે કરાવ્યું વિન...

આ ફોટોશૂટના દરમિયાન રિહાનાનો એક અલગ જ અંદાજ જોવા મળ્યો છે.

4. પોપ સ્ટાર રિહાનાએ હાર્પર બજાર મેગેઝિન માટે કરાવ્યું વિન...

રીહાનાએ દરેક તસ્વીરમાં અલગ-અલગ ડ્રેસસમાં ખુબ જ સેક્સી દેખાઈ રહી છે.

5. પોપ સ્ટાર રિહાનાએ હાર્પર બજાર મેગેઝિન માટે કરાવ્યું વિન...

રિહાનાએ ક્યારેય વિમાનમાં બેસીને તો ક્યારેક વિમાનની બહાર ઉભા રહીને તસ્વીર ખેંચાવી છે. એક ફોટોમાં તે મેકકાર્ટની જેકેટ અને પેન્ટમાં જોવા મળી છે.

જુઓ આગળ વધુ ફોટોસ….

6. પોપ સ્ટાર રિહાનાએ હાર્પર બજાર મેગેઝિન માટે કરાવ્યું વિન...

7. પોપ સ્ટાર રિહાનાએ હાર્પર બજાર મેગેઝિન માટે કરાવ્યું વિન...

8. પોપ સ્ટાર રિહાનાએ હાર્પર બજાર મેગેઝિન માટે કરાવ્યું વિન...

9. પોપ સ્ટાર રિહાનાએ હાર્પર બજાર મેગેઝિન માટે કરાવ્યું વિન...

10. પોપ સ્ટાર રિહાનાએ હાર્પર બજાર મેગેઝિન માટે કરાવ્યું વિન...

Click for Tiny URL

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY