ગિગી હૈદીદનું Italian Fashion Brand માટે ડિફરન્ટ સ્ટાઈલમાં ફોટોશૂટ

1. ગિગી હૈદીદનું Italian Fashion Brand માટે ડિફરન્ટ સ્ટાઈલ...

મોડલ ગિગી હૈદીદે એક ફેશન બ્રાંડ માટે ફોટોશૂટ કરાવ્યું છે. તેમણે ઈટાલીયન ફેશન બ્રાંડ માટે ડિફરન્ટ સ્ટાઈલમાં શૂટ કરાવ્યું છે. ગિગી હૈદીદનો આવો લુક પહેલા ક્યારે જોવા મળ્યો નથી. આ ફેશન બ્રાંડ માટે કરવામાં આવેલ શુટના ફોટોસ ફોટોગ્રાફર Steven Meisel એ ક્લિક કર્યા છે.

2. ગિગી હૈદીદનું Italian Fashion Brand માટે ડિફરન્ટ સ્ટાઈલ...

એક ફોટામાં ગિગી હૈદીદે રેડ કલરની લેધર જેકેટ પેહરી રાખી છે. એક અન્ય ફોટોસમાં તે બ્લેક કલરની જૈકેટમાં જોવા મળી રહી છે. બધા ફોટોસમાં તે ખુબ જ ગોર્જિયસ અને મેગેઝીનના માટે ફોટોશૂટ કરાવતી રહે છે.

જુઓ આગળ વધુ ફોટોસ….

3. ગિગી હૈદીદનું Italian Fashion Brand માટે ડિફરન્ટ સ્ટાઈલ...

4. ગિગી હૈદીદનું Italian Fashion Brand માટે ડિફરન્ટ સ્ટાઈલ...

5. ગિગી હૈદીદનું Italian Fashion Brand માટે ડિફરન્ટ સ્ટાઈલ...

6. ગિગી હૈદીદનું Italian Fashion Brand માટે ડિફરન્ટ સ્ટાઈલ...

7. ગિગી હૈદીદનું Italian Fashion Brand માટે ડિફરન્ટ સ્ટાઈલ...

8. ગિગી હૈદીદનું Italian Fashion Brand માટે ડિફરન્ટ સ્ટાઈલ...

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY