Sunday, June 25, 2017
Gujarat Election 2017 Ahmedabad EllisBridge Assembly Jain And Upper Caste Voters Are Important

Gujarat વિધાનસભાની ચુંટણીઓને લઈને રાજ્યમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ સહિતના તમામ રાજકીય પક્ષ તેમની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે. ગુજરાત વિધાનસભાની ૧૮૨ બેઠક માટે યોજાનારી આ ચુંટણી આ વખતે ખુબ જ મહત્વની છે. જેમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસે...
Gujarat Election 2017 Ahmedabad Vatva Assembly Seat Patidar And Maldhari Voter Important

Gujarat વિધાનસભાની ચુંટણીઓને લઈને રાજ્યમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ સહિતના તમામ રાજકીય પક્ષ તેમની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે. ગુજરાત વિધાનસભાની ૧૮૨ બેઠક માટે યોજાનારી આ ચુંટણી આ વખતે ખુબ જ મહત્વની છે. જેમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસે...
Gujarat Election 2017 Ahmedabad Vejalpur Assembly Obc Upper Cast And Muslim Voter Important

Gujarat વિધાનસભાની ચુંટણીઓને લઈને રાજ્યમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ સહિતના તમામ રાજકીય પક્ષ તેમની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે. ગુજરાત વિધાનસભાની ૧૮૨ બેઠક માટે યોજાનારી આ ચુંટણી આ વખતે ખુબ જ મહત્વની છે. જેમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસે...
Gujarat Election 2017 Ahmedabad Ghatlodia Assembly Seat Obc And Patel Voter Decisive

Gujarat વિધાનસભાની ચુંટણીઓને લઈને રાજ્યમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ સહિતના તમામ રાજકીય પક્ષ તેમની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે. ગુજરાત વિધાનસભાની ૧૮૨ બેઠક માટે યોજાનારી આ ચુંટણી આ વખતે ખુબ જ મહત્વની છે. જેમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસે...
Gujarat Election 2017 Ahmedabad Sanand Assembly Seat Koli Patel And Kshatriya Voter Important

Gujarat વિધાનસભાની ચુંટણીઓને લઈને રાજ્યમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ સહિતના તમામ રાજકીય પક્ષ તેમની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે. ગુજરાત વિધાનસભાની ૧૮૨ બેઠક માટે યોજાનારી આ ચુંટણી આ વખતે ખુબ જ મહત્વની છે. જેમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસે...
Gujarat Election 2017 Ahmedabad Viramgam Assembly Seat Patel And Obc Voters More Dominant

Gujarat વિધાનસભાની ચુંટણીઓને લઈને રાજ્યમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ સહિતના તમામ રાજકીય પક્ષ તેમની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે. ગુજરાત વિધાનસભાની ૧૮૨ બેઠક માટે યોજાનારી આ ચુંટણી આ વખતે ખુબ જ મહત્વની છે. જેમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસે...
Gujarat Election 2017 Gandhinagar Kalol Assembly Seat Thakore And Patel Voter Important

Gujarat વિધાનસભાની ચુંટણીઓને લઈને રાજ્યમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ સહિતના તમામ રાજકીય પક્ષ તેમની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે. ગુજરાત વિધાનસભાની ૧૮૨ બેઠક માટે યોજાનારી આ ચુંટણી આ વખતે ખુબ જ મહત્વની છે. જેમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસે...
Gujarat Election 2017 Gandhinagar Mansa Assembly Seat Patel Thakore And Chaudhari Voter Decisive

Gujarat વિધાનસભાની ચુંટણીઓને લઈને રાજ્યમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ સહિતના તમામ રાજકીય પક્ષ તેમની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે. ગુજરાત વિધાનસભાની ૧૮૨ બેઠક માટે યોજાનારી આ ચુંટણી આ વખતે ખુબ જ મહત્વની છે. જેમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસે...